VIZIUNEA ȘCOLII : Școala Gimnazială Budila își propune să devină una din școlile de prestigiu din mediul rural, apreciată de elevi, părinți și comunitatea locală, pentru asigurarea egalității șanselor tuturor elevilor, crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală, pentru rezultate deosebite în activitate și ancorarea școlii în comunitatea locală și europeană. MISIUNEA ȘCOLII: Școala noastră asigură accesul la o educație complexă și echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau religioasă. Şcoala Gimnazială Budila este locul în care fiecare persoană, este îndemnată, susținută şi educată să trăiască cu idealuri şi valori precum bunătatea, corectitudinea şi responsabilitatea. Țelul nostru este să asigurăm progresul tuturor elevilor și să pregătim astăzi, viitorul de mâine al unor generaţii de tineri activi şi creativi, cu abilităţi de comunicare interculturală şi competenţe de integrare cu succes în viaţa comunităţii, prin dezvoltarea unui sistem de învățământ modern, de calitate, deschis, axat pe promovarea valențelor democrației europene.